Vad är virtualisering?

Hela idén med virtualisering är att spara pengar genom att utnyttja resurser på ett mera effektivt
sätt. Det gäller både hårdvara, energi (ström och kyla) och tid.
I korthet innebär virtualisering att man frikopplar beroendet mellan maskinvara och operativsystem
och på så sätt kan man ha flera operativsystem på en och samma fysiska maskin och därmed utnyttja
den befintliga hårdvaran betydligt effektivare.
Detta sker genom att ett tunt lager mjukvara installeras direkt på hårdvaran. Denna mjukvara
övervakar och tilldelar hårdvaruresurser dynamiskt och helt transparent. Genom att tillhandahålla en
helt komplett och isolerad virtuell maskin kan du med stora fördelar köra flera operativsystem
parallellt på samma fysiska server som får tillgång till de resurser som behövs när de behövs, vilket
ger både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamma effekter.


Fördelar med virtualisering.

 • Högre nyttjandegrad
  • Färre antal fysiska servrar
  • Tidsbesparande
  • Enklare administration
  • Hårdvaruoberoende
  • Högre tillgänglighet
  • Effektivare backup
  • Hårdvaruoberoende
  • Bättre katastrofberedskap
  • Effektivare tilldelning av resurser
  • Ingen nertid vid service & underhåll
  • Flexiblare infrastruktur
  • Förenklar labb och test
  • Högre kompabilitet
  • Lägre strömförbrukning
  • Säkra upp gamla system (P2V)
  • Snabb utrullning
  • Framtidssäkert