Serviceavtal SERVER

•Efter behovsanalys tecknas X antal besök á X antal timmar per månad

•Avtalad Arbetstid samt reskostnader ingår inom Göteborg, Ale, Kungälv och Mölndals kommuner

•I samband med tecknande av detta avtal, genomförs en inventering och dokumentering av kundens IT-miljö avseende serverpark

•Reservdelar ingår inte i priset

Efter tecknat Serveravtal sker vid varje besök:

•Genomgång av server/s enligt checklista

•Uppdateringar och eventuella programrättningar

•Prestandamätningar av server/s samt nätverksutnyttjande

•Rådgivning samt förslag till eventuella förbättreingar

•Uppdatering av kundens IT-dokumentation

•Dokumentera utförda åtgärder enligt checklista, lämnas till kund efter varje besök