På Platsen service:

Vi utför dator/PC-service på plats hos företag och privatpersoner.
Detta gör vi antingen i avtalsform där vi kommer ut och besöker er regelbundet (se Serviceavtal) eller på löpande räkning där ni helt enkelt ringer när ni vill ha hjälp med något, ibland kan det räcka med fjärrservice för att lösa Era problem.

Vi ser till att Er utrustning fungerar optimalt och kan hjälpa till med allt från uppdateringar, ominstallationer till hårddiskbyten och virusrensning.