Dataräddning:

Vi finns till hjälp när du behöver / har:
Havererad data, data haveri, klickande hårddisk, trasig hårddisk, trasigt minneskort, förlorade foton, förlorad data, trasigt usb-minne, rädda information, data support, akut datahjälp.

Tillsammans med vår samarbetspartner jobbar vi med avancerad teknik för rekonstruktion och återskapning av data från kraschade och fysiskt skadade hårddiskar. Vi utför kompetent dataräddning av kraschade hårddiskar, trasiga digitalminnen och andra media. Arbete som kräver öppning av hårddisken (läshuvudsbyten och liknande) sker i renrumsmiljö enl. ISO5, klass 100.

Om disken gått sönder kan anledningen till detta vara t.ex. problem i strömförsörjningen till hårddisken, eller korrupta program-moduler i diskens firmware. Den kan även fått ett mekaniskt fel. Externa hårddiskar är särskilt utsatta för mekanisk påverkan, dom kan falla i golvet eller tippa omkull på bordet. Höga temperaturer till följd av bristande ventilation är också en vanlig anledning till att hårddiskar kraschar.

Vid en misstänkt hårddiskkrasch är det viktigt att ta reda på vad som har hänt. Om hårddisken låter illa eller onormalt är det absolut säkrast att låta den vara avstängd. Detta för att inte riskera att förvärra eventuella mekaniska skador på hårddiskens lagringsmedia, vilket försämrar möjligheterna till en lyckad diskräddning.