Vår Personalpolicy:

Stimulera till arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling.

Stödja alla anställdas delaktighet, engagemang och vilja att ta ansvar.

Medverka till att vi får en attraktiv arbetsplats med öppenhet och mångfald.