Vår miljöpolicy:

Typ IT Bohus skall medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle och värna om vår natur och omgivning. Vi skall välja material och arbetsmetoder som ger minskad miljöbelastning.

Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa.