Kvalitetspolicy:

Typ IT Bohus skall alltid uppfylla interna och externa kunders ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera tjänster och produkter i rätt tid med rätt kvalitet.