Affärside:

Typ IT Bohus skall med både teknik- och affärsfokus leverera innovativa tjänster och kvalitets produkter för lönsam och problemfri drift av kundernas gjorda IT-investeringar.